პერსონალი

მედეა ზირაქაშვილი

ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი აკადემიური დირექტორი

ელენე გურგენიძე

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი ,სუპერვიზორი

ია ლომინაშვილი

ფსიქოლოგი,დამოუკიდებელი ქცევითი თერაპევტი

ელენე ყურაშვილი

ფსიქოლოგი, დამოუკიდებელი ქცევითი თერაპევტი

სალომე ნადარაია

ქცევითი თერაპევტი, სუპერვიზორი

ნესტანი კაპანაძე

აკადემიური თერაპევტი

სპეციალური განათლების პედაგოგი

თამარ ტურავა

აკადემიური თერაპევტი

ნინო არაჩემია

აკადემიური თერაპევტი

სოფიკო კოზმანაშვილი

აკადემიური თერაპევტი

1 2 3 5