ქეთევან ყველაშვილი

ქცევითი თერაპევტი

განათლება

2022წ – დღემდე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი- მეცნიერება
და ხელოვნების ფაკულტეტი, სპეციალობა- ფსიქოლოგია – ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;

მუშაობის გამოცდილება

2023წ- დღემდე – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი გამმა – ქცევითი თერაპევტი

ენები: ინგლისური , რუსული