სოფიკო კოზმანაშვილი

აკადემიური თერაპევტი

ფსიქოლოგი, სპეციალური განათლების პედაგოგი

განათლება

2015-2019წწ. – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი -მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი-  ბაკალავრის აკადემიური სტატუსი ფსიქოლოგიაში;

ტრენინგები

2021წ. (იანვარი)-ასოციაცია ფსიქოლოგები მართლმსაჯულებისთვის- „ფსიქოთერაპიისდა ფსიქოკონსულტაციის ძირითადი საკითხები“;

2020წ.(დეკემბერი)-ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია, Caritas Czech Republic „ აუტიზმის სპექტრის აშლილობების ადრეული გამოვლენა,დიაგნოსტიკა და მართვა“;

2020წ. (თებერვალი) -მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის-„ქცევის მართვა“;

2020წ.(იანვარი)-მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის-„განვითარების დარღვევები და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები“;

2019წ.(ივლისი)-მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი-„ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო კურსი“;

სამუშაო გამოცდილება

2019 წ.-დან დღემდე – სპეციალური განათლების პედაგოგი – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი გამმა;