სალომე ნადარაია

ქცევითი თერაპევტი, სუპერვიზორი

სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგი და ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

განათლება

2005-2009 წლები – ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო            უნივერსიტეტი-   სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგიკა და  ფსიქოლოგია

მუშაობის გამოცდილება

2015 წლიდან დღემდე მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი გამმა, ქცევითი თერაპევტი, სუპერვიზორი;

2013 – 2015 – ნეიროგანვითარების ცენტრი, ქცევითი თერაპევტი;

2010-2012წ – „პირველი ნაბიჯი საქართველო“_ დღის ცენტრი, სპეც.პედაგოგი

სხვა საქმიანობა

2021წ. ივლისი – ვებინარი თემაზე “კვების ინტერვენცია პედიატრიაში” – გამოყენებითი ფსიქოლოგიისა და კვლევის ცენტრი;

2021წ.- “კომუნიკაციის,ქცევის და ფუნქციური უნარ-ჩვევების კურიკულუმი “ცხოვრებისთვის აუცილებელი” კურსი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი

2019წ. 9-10 ნოემბერი – ტრენინგი “ენისა და დასწავლის ბაზისური უნარების შეფასება აუტიზმის სპექტრისა და განვითარების სხვა დარღვევების მქონე ბავშვებში” – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2017წ. რობერტ შრამი, ,,მოტივაცია და განმტკიცება“

2014წ. „ნეიროგანვითარების ცენტრი“, ტრენინგის კურსი

თემაზე: „სურათებით კომუნიკაციის სისტემა (PECS)“

2013წ, „ნეიროგანვითარების ცენტრი“, ტრენინგის კურსი თემაზე: „ქცევის გამოყენებითი ანალიზი (ABA)“

2011წ.  „პირველი ნაბიჯი საქართველო“ -ტრენინგი დღის ცენტრის პედაგოგებისთვის

2011წ. „ასოციაცია დეა“, „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები: საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველო“

2010წ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ინკლუზიური საზაფხულო სასწავლო პროგრამა _„მეტყველების განვითარების დარღვევები და კომუნიკაციის ფორმები“

2009წ.  „კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ“- ბაზისური კურსი სოციალურ თერაპიაში

ენები         ინგლისური,გერმანული, რუსული