ნინო არაჩემია

აკადემიური თერაპევტი

ფსიქოლოგი, სპეციალური განათლების პედაგოგი

განათლება

2020წ- დღემდე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი –  მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, ფსიქოლოგია –  მაგისტრატურა

2015-2019წწ. – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი – მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ბაკალავრის აკადემიური სტატუსი ფსიქოლოგიაში;

 

ტრენინგები

2020-2021წწ. -პროფესიული ასოციაცია „ფსიქოლოგები მართლმსაჯულებისთვის“- „ფსიქოთერაპიისდა ფსიქოკონსულტაციის ძირითადი საკითხები“;

2020წ – ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია, Caritas Czech Republic- „აუტიზმის სპექტრის აშლილობები ადრეული გამოვლენა, დიაგნოსტიკა და მართვა“;

2020წ.(თებერვალი)-მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის-„ქცევის მართვა“.

განვითარების დარღვევები და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები“.

2019წელი ივლისი – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი –  ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო კურსი;

სამუშაო გამოცდილება

2019წ. ნოემბერი – დღემდე – სპეციალური განათლების პედაგოგი – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი