მედეა ზირაქაშვილი

ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი აკადემიური დირექტორი

ბავშვთა ფსიქიატრი/ ნევროლოგი, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის აკადემიური დირექტორი

განათლება 2012-დღემდე – დოქტორანტურის კურსი, სამედიცინო კვლევითი ინსტიტუტი –  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2013–2015 – არასამთავრობო ორგანიზაცია „ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი“ (Health Research Union) და აშშ-ის საელჩოს მხარდაჭერით მომზადებული , საგანმანათლებლო პროექტი “ სამეცნიერო და წერითი უნარ – ჩვევების გაუმჯობესება საქართველოს ახალგაზრდა აკადემიური პერსონალისთვის.“ – მონაწილე

2010 – 2012 – რეზიდენტურის კურსი ფსიქიატრიაში.

2004  – 2008 – რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომის შემდგომი განათლება/პროფესიული მზადება ბავშვთა ნევროლოგიის პროფილით.  მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო.

1997 – 2003 – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. პედიატრიული ფაკულტეტი.

 

სამუშაო
გამოცდილება        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კურსები და ტრენინგები


2019-დღემდე – BAU ბათუმის საერთაშორო უნივერსიტეტი- მიწვეული ლექტორი.

2015-დღემდე – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი გამმა, ექიმი ფსიქიატრი, აკადემიური დირექტორი,

2012–2015 – ნეიროგანვითარების ცენტრი, ფსიქიატრი/ ბავშვთა ნევროლოგი, მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი.

2009–2012 – მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო, ფსიქიატრი/ ბავშვთა ნევროლოგი,  ნევროლოგიისა და ფსიქიატრიის დეპარტამენტი, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი.

2004–2009 – მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო, ექიმის ასისტენტი, ნევროლოგიისა და ეპილეფსიის დეპარტამენტი.

2009–2012 – მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო, ფსიქიატრი/ ბავშვთა ნევროლოგი,  ნევროლოგიისა და ფსიქიატრიის დეპარტამენტი, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი.


2019-დღემდე – BAU ბათუმის საერთაშორო უნივერსიტეტი- მიწვეული ლექტორი.

2015-დღემდე – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი გამმა, ექიმი ფსიქიატრი, აკადემიური დირექტორი,

2012–2015 – ნეიროგანვითარების ცენტრი, ფსიქიატრი/ ბავშვთა ნევროლოგი, მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი.

2009–2012 – მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო, ფსიქიატრი/ ბავშვთა ნევროლოგი,  ნევროლოგიისა და ფსიქიატრიის დეპარტამენტი, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი.

2004–2009 – მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო, ექიმის ასისტენტი, ნევროლოგიისა და ეპილეფსიის დეპარტამენტი.

 

2005w 2007w“American Heart Association for the Pediatric Advanced life Support Program”( PALS provider);

2008 –  ნეიროფსიქიატრიული კურსი, ნეირომეცნიერებათა დეპარტამენტი, „ჩვილი იესოს სახელობის პედიატრიული კლინიკა. იტალია,რომი

2008 – ნეიროფსიქოლოგიის სემინარი „Agomenti In Eta Evolutiva”.იტალია,რომი

2008-2009 – მკვლევარის ასისტენტი, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროექტში: “აუტისტური სპექტრის აშლილობები საქართველოში: დიაგნოსტიკის და ეპიდემიოლოგიის საკითხები”, გრანტი # GNSF/ST07/6-229

2009 – „ბავშვთა მენტალური ჯანმრთელობის განვითარების სერვისები საქართველოში“, GIP გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში. ლიტვა, ვილნიუსი

2009-2010 – პროექტის “აუტისტური სპექტრის აშლილობების დიაგნოსტიკა და სკრინინგი საქართველოში” მონაწილე ფონდი ღია საზოგადოება “საქართველო”

2010 – ტრენინგ კურსი „აუტიზმის დიაგნოსტიკური დაკვირვების სქემის (“Autism Diagnostic Observation Schedule- ADOS”) – ოთხივე მოდულის გამოყენების ლიცენზიისთვის კლინიკურ პრაქტიკაში. აუტიზმის კვლევითი ცენტრი.ინგლისი, კემბრიჯი.

2011 – ბავშვთა ნევროლოგიურ დაავადებათა მკურნალობა“ ნ.ტატიშვილი, მ.გაბუნია, ო.ბოკერია. თანაავტორთა ჯგუფის წევრი

2012 – ტრენინგ კურსი „სურათების გაცვლით კომუნიკაციური სისტემა” Picture Exchange Communication System” (PECS), საქართველოს ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაცია. (sbnnaB- Pyramid Educational Consultants of Germany)

2012- დღემდე -სადისერტაციო კვლევა – ‘აუტიზმის სპექტრის აშლილობების გამომწვევი რისკ- ფაქტორები და გამოსავლის პრედიქტორები ქართულ პოპულაციაში“ – მკვლევარი

2014 –  Weill Cornell -ის და ინსბრუკის უნივერსიტეტების ერთობლივი   სემინარები ფსიქიატრიაში. ავსტრია, ზალცბურგი

2015 –   დისტანციური კურსი „Autism Online Course for Leaders in Georgia“- Cecilia Breinbauer, MD, MPH,გლობალური მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი. ვაშინგტონის უნივერსიტეტი. მონაწილე

2015 – მე-5 ახალგაზრდა ფსიქიატრთა ქსელის შეხვედრა-თემით “ Between Past and Future” მონაწილე. საბერძნეთი. პორტო- ჰელი

2016 – 22/10/.2016-7/12/2016 მოკლე კლინიკურ – პრაქტიკული კურსი ბავშვთა ფსიქიატრიაში. ჩვილი იესოს სახელობის ბავშვთა საავამყოფო.იტალია .რომი

2016 –უნარშეზღუდულობის აკადემიის საერთაშორისო კონფერენცია

„ ადრეული ინტერვენცია ,უნარშეზღუდულობის საპრევენციოდ“ „Early Childhood Intervention, For Disability Prevention“. მომხსენებელი. საქართველო.თბილისი

2016 – 6/12-7/ 12/2016 იტალიის აუტიზმის კვლევის ასოციაციის II კონგრესი. იტალია.რომი

2017 – “The First Research Course for Early Career Mental Health Specialists And  Students” . უკრაინა. კიევი

2017 – The Risk Factors of Autism Spectrum Disorders in Georgia – E- Poster, მომხსენებელი, WPA XVII World Congress Of  Psychiatry-ბერლინი.გერმანია.

2018 – (აპრილი 8-13) ECNP School of  Child and Adolescent  Neuropsychopharmacology.მონაწილე.იტალია.ვენეცია

2018 – (აპრილი 15-20) International Training Seminar in Child and adolescent Psychiatry. მონაწილე.იტალია.ბერტინორო

2018– (მაისი 28-31) ევროპის ბავშვთა უნარშეზღუდულობის აკადემია.საერთაშორისო კონფერენცია „Together We Are stronger“.მომხსენებელი.საქართველო.თბილისი

2018 IACAPAP DJCF Donald Cohen Fellowship Program ( Prague, Czech Republic)

2019 – აუტიზმის სპექტრის აშლილობების პრევალენტობა, კლინიკური თავისებურებები და რისკ-ფაქტორები საქართველოში. მკვლევარი. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

2020 – „აუტიზმის სპექტრის მქონე პირებისთვის სერვისების გაუმჯობესება და გაფართოება საქართველოში“. ექსპერტი, ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში

2020 – ტრენინგ კურსი „აუტიზმის დიაგნოსტიკური დაკვირვების სქემის (“Autism Diagnostic Observation Schedule- ADOS”) – ოთხივე მოდულის გამოყენების ლიცენზიისთვის კლინიკურ პრაქტიკაში. კალიფორნიის უნივერსიტეტი. სან- ფრანცისკო.

2021 – The EACD Europe 2021 meeting – პოსტერის “Identification of Autism Spectrum Disorders in 8-10 Years Old Georgian Children by Using the Autism Spectrum Screening Questionnaire”- წარმდგენი

 


ენები
ინგლისური, რუსული