მარგალიტა ჯაჯანიძე

დენვერის თერაპევტი

განათლება

2009-2013 წწ – თბილისის სასულიერო სემინარია – ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, ბაკალავრი

მუშაობის გამოცდილება

2022წ- დღემდე – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი “გამმა” – დენვერის ადრეული ინტერვენციის სპეციალისტი

2021წ- დღემდე – ბავშვთა განვითარების ცენტრი ,,ბილიკი’’– ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტი.

2017წ- დღემდე – თბილისის 163 ე ბაგა – ბაღი – სპეციალური მასწავლებელი

2016 –2017 წწ. – ინტეგრირებული საბავშვო ბაღი ,,ბუკი – ბუ’’ – სპეციალური მასწავლებელი

2014-2016 წწ. – ორგანიზაცია ,,ახალი ნაბიჯები’’ შშმ ბავშვთა დღის ცენტრი – ფსიქოლოგი

2013-2014 წწ. – თბილისის 180-ე საჯ. სკოლასთან არსებული შშმ ბავშვთა დღის ცენტრი – ფსიქოლოგი

სერტიფიკატები/ ტრენინგები

ქცევის აკადემია – შესავალი სენსორულ ინტეგრაციაში

მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი – ქცევის გამოყენებითი ანალიზის შესავალი კურსი

საქართველოს ბავშვთა ადრეული განვითარების კოალიცია  – « ბავშვთა ადრეული ინტერვენცია « , პრე- ბაზისური დონე

თსუ უწყვეტი განათლების ცენტრი – „ტრენერების ტრენინგი დამწყებთათვის“

ილიას სახ. უნივერსიტეტის სკოლამდელი და ინკლუზიური განათლების ცენტრის სასერტიფიკაციო კურსი –სპეციალური განათლების პედაგოგის როლი სკოლამდელ განათლებაში.