მაგდა გიორგაძე

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

განათლება

2001-2013წწ. – ქ.ბათუმის №8 საჯარო სკოლა;

2013 წ.-2017წ.  – ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- სოც. და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის სპეციალობა;

2018 წ-2020 წ –   – ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრატურის კურსი;

2019 წ.- დღემდე  – საქართველოს ქცევის  ანალიტიკოსთა ასოციაციის წევრი

დამატებითი ტრენინგები/კურსები

მარტი 2023 წელი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი – “ვერბალური ქცევის შეფასება აუტიზმის სპექტრისა და განვითარების სხვა დარღვევის მქონე ბავშვებში”

 

მუშაობის გამოცდილება

2018წ. თებერვალი- დღემდე – ქცევითი თერაპევტი – “მენტალური ჯამრთელობის ცენტრი გამმა” , ბათუმის ფილიალი.

სხვა საქმიანობა

2017 წელი – „ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო კურსი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”;

2016წ წელი –  „პირველკურსელთა ადაპტაციის ტექნიკები“, „ადაპტაციის პრობლემის მქონე სტუდენტების მხარდამჭერთა ჯგუფის ტრენინგი“- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსტეტი;

2015 წელი – დანაშაულის პრევენციის ცენტრისა და იუსტიციის სახლის ერთობლივი პროგრამა „მოხალისე“;

2015 წელი – საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოების მიერ განხორციელებულ პროექტში-“ფსიქიკური ჯანმრთელობა,მასობრივი ტრავმა და მიგრანტთა პრობლემები

ენები

ინგლისური, რუსული