ლანა აბაშიძე

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

ქცევითი თერაპევტი

განათლება

2001-2013 წწ. –  ქ.ბათუმის №2 საჯარო სკოლა.

2013 წ.-2017წ.  – ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის სპეციალობა;

2021 -2023წწ.  – ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრატურის კურსი.

2019 წ.- დღემდე  – საქართველოს ქცევის  ანალიტიკოსთა ასოციაციის წევრი

2001-2013 წწ. – ქ.ბათუმის №2 საჯარო სკოლა;

დამატებითი ტრენინგები/კურსები

მარტი 2023 წელი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი – “ვერბალური ქცევის შეფასება აუტიზმის სპექტრისა და განვითარების სხვა დარღვევის მქონე ბავშვებში”

მუშაობის გამოცდილება

2018 წ. დღემდე – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი „ გამმა „ ; ქცევითი თერაპევტი

სხვა საქმიანობა

2017წ.     გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის საბაზისო კურსი – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი;

2018.03.06    AFIRM Module/ Antecedent-based Intervation

2018.11.06      AFIRM Module/ Diferential Reinforcement

2018.07.10 AFIRM Module/ Discrete Trial Training

2018.14.10 AFIRM Module/ Functional Behavior Assessment

2018.11.06 AFIRM Module/ Modeling

2018.30.09 AFIRM Module/ Reinforcement

2018.24.12 AFIRM Module/ Response Interruption and Redirection

2018.28.10 AFIRM Module/ Self-management

2018.02.12 AFIRM Module/ Structured Play Groups

2019.04.02 AFIRM Module/ Social Skills Training

2019.24.02 AFIRM Module/ Naturalistic Intervention

2019.20.01 AFIRM Module/ Picture Exchange Communication System

2019.24.02 AFIRM Module/ Pivotal response Training