ივეტა მიქავა

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

განათლება

2013-2017 წელი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი ; (ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიაში)

მუშაობის გამოცდილება

2018 წელი-დღემდე  ქცევითი თერაპევტი ,,მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი გამმა’’ ;

2017წელი –  აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვის აღმზრდელი;

სხვა საქმიანობა

2021წ. ივლისი – ვებინარი თემაზე “კვების ინტერვენცია პედიატრიაში” – გამოყენებითი ფსიქოლოგიისა და კვლევის ცენტრი;

2020წ- წარმატებით გაიარა დაუსწრებელი-ონლაინ პროგრამა-
,,აუტიზმის სპექტრის აშლილობის ადრეული გამოვლენა, დიაგნოსტიკა და მართვა’’;

2018 წელი – ABA Training – Madonna Bonny, MS.ED, BCBA, LBA Board Certified Behavior Analyst :

 • Functional Behavior Assessment  ( 3 სთ)
 • Selecting Intervention Outcomes Strategies (2 სთ)
 • Behavior Change Procedures (3 სთ)

მაისი-ივნისი 2018წ. – AFIRM (Autism Focused Intervention Resources) (აუტიზმზე ორიენტირებული ინტერვენციის რესურსები) Module.

 • Technology-aided instruction and intervention (2 სთ)
 • Differential Reinforcement (3 სთ)
 • Functional Behavior Assessment (2 სთ)
 • Picture Exchange Communication System (3 სთ)
 • Visual Supports (2 სთ)
 • Time delay (2 სთ)
 • Video modeling (2 სთ)
 • Task Analysis (2 სთ)
 • Structured Play Groups (2 სთ)
 • Social Skills Training (2 სთ)
 • Antecedent-based Intervention (2 სთ)
 • Discrete Trial Training (3 სთ)
 • Exercise (2 სთ)
 • Extinction (2 სთ)
 • Functional Communication Training (2 სთ)
 • Modeling (2 სთ)
 • Naturalistic Intervention (2 სთ)
 • Peer-Mediated Instruction and intervention (2 სთ)
 • Prompting (3 სთ)
 • Reinforcement (3 სთ)
 • Response Interruption and Redirection (2 სთ)
 • Scripting (2 სთ)
 • Self-management (2 სთ)
 • Social Narratives (2 სთ)
 • Parent Implemented Intervention (2 სთ)
 • Cognitive Behavioral Intervention (2 სთ)2016 წელი – ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო კურსი – ,, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი’’;

  2016წ  – ,,მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი გამმა’’ – ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო კურსი;