ია ლომინაშვილი

ფსიქოლოგი,დამოუკიდებელი ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

 განათლება
2007 – 2011წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება – ფსიქოლოგია, ბაკალავრი.
2011 – 2013წწ.

 

2021-დან დღემდე

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,              სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, განათლების ფსიქოლოგიისა და კვლევის სამაგისტრო პროგრამა.

ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი, ქცევის გამოყენებითი ანალიზის სასერტიფიკატო პროგრამა.

სამუშაო გამოცდილება
2018წ დან- დღემდე ქცევითი თერაპევტი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი გამმა”
2014-2018წწ. სსიპ ქ. თბილისის მე-200 საჯარო სკოლა, ფსიქოლოგი.
2014წელი სსიპ. ქ. თბილისის მე-200 საჯარო სკოლა, სპეციალური პედაგოგი.
2012-2015წწ. ASCN, პროექტი – „ინტერკულტურული სენსიტიურობა ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელ სტუდენტებს შორის“, უმცროსი მკვლევარი
2011-2012წწ. მარკეტინგული კვლევითი კომპანია შ.პ.ს.  SONAR, საველე კვლევის კოორდინატორის ასისტენტი.
2011წელი USAID Georgia, პროექტი – „ჯანსაღი ცხოვრების წესი და უსაფრთხო ქცევა“, ინტერნი.
ტრენინგი

2023წ. – ოქტომბერი – Introduction to Augmentative and Alternative Communication “ACC”

2021-2023წწ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი – ქცევის გამოყენებითი ანალიზი.

2021წ. ივლისი – ვებინარი თემაზე “კვების ინტერვენცია პედიატრიაში” – გამოყენებითი ფსიქოლოგიისა და კვლევის ცენტრი;

2021წ. – 4საათიანი ონლაინ ტრენინგი თემაზე ,,ბავშვის ვერბალური უნარების შეფასება
და განმავითარებელი პროგრამების შედგენა” -გამოყენებითი ფსიქოლოგიისა და კვლევის ცენტრი

2018 – AFIRM – Autism Focused Intervention Resources Modules (აუტიზმზე ორიენტრირებული ინტერვენციის რესურსები)

 • წინაპირობაზე დაფუძნებული ჩარევა
 • დიფერენციალური განმტკიცება
 • ცალკეული ბლოკებით სწავლება
 • ჩაქრობა
 • ქცევის ფუნქციური შეფასება
 • მოდელირება
 • ბუნებრივი ჩარევა
 • ბარათებით კომუნიკაციის სისტემა
 • დახმარება
 • განმტკიცება
 • სოციალური უნარების ტრენინგი
 • დავალების ანალიზი
 • დროში გადავადება
 • ვიზუალური მხარდაჭერა
2017წელი გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის საბაზისო კურსი- ” მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”
2017/წელი „პირველი ნაბიჯი, საქართველო“ – „კრიზისული სიტუაციების მართვა“
2015წელი „მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის“„სენსორული ინტეგრაციის თეორია“
2015წელი „გადავარჩინოთ ბავშვები“ (Save the children) –  „პირველი ფსიქოლოგიური დახმარება“
2012წელი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი(TPDC) – „სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარების შესავალი კურსი“
ენები ქართული, ინგლისური, რუსული.