თამთა კომახიძე

ხელოვნებით თერაპევტი

განათლება 

2016-2019წწ ხელოვნებითი თერაპიის სკოლა ,,პალიტრა’’- ხელევნებითი ტერაპიის თეორიული კურსი.

2016- დღემდე  საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი – სოციალური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა.

2014-2016წწ ,,კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ- ბაზისური კურსი სოციალურ თერაპიაში.

2011-2015წწ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ – ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა.

სამუშაო გამოცდილება

2022წ – დღემდე „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“, ხელოვნებით თერაპევტი;

2018წ- დღემდე წლიდან ბათუმის თავისუფალი ვალდორფის საბავშვო ბაღის მთავარი აღმზრდელი.

2017-2018წწ ვალდორფის საბავშვო ბაღი ,,ლისი’’ დამხმარე აღმზრდელი.

2016-2017წწ ქ. თბილისის 166 საჯარო სკოლა ინტეგრირებული კლასის სპეც პედაგოგი.

ენები 

ინგლისური, გერმანული