თამარ ჩოჩიშვილი

დენვერის თერაპევტი , სუპერვიზორი

განათლება

2009-2014 წწ – თბილისის სასულიერო სემინარიასთან არსებული საღვთისმეტყველო უნივერსუტეტიი – ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

2022წ – დღემდე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი – კომუნიკაცის, ენისა და მეტყველების თერაპიის მაგისტრანტი

მუშაობის გამოცდილება

2022წ- დღემდე – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი “გამმა” – დენვერის ადრეული ინტერვენციის სპეციალისტი, სუპერვიზორი

2022წ- დღემდე – მასწავლებლის პროფესიული განვითრების ეროვნული ცენტრი – ინკლუზიური განათლების ხელშემწყობი ქვეპროგრამის ინდივიდუალური კონსულტანტი.

სერტიფიკატები/ ტრენინგები

2021წ- დღემდე – AUTISM PARTNERSHIP FOUNDATION – Registered behavior technician

2021წ- APR – ბავშვის ვებრალური უნარების შეფასება და განმავითარებელი პროგრამების შედგენა

2020წ – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი – ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო კურსი

2018წ – MAC Georgia  – რთული ქცევის მართვა

2017- 2018 წწ – საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია – ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტი

2017წ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი – ლიდერი

2016 წ – მასწავლებელთა სახლი – სპეციალური მასწავლებლის შესავალი კურსი

2017 წ – აიპ. ბავშვისა და ახალგაზრდობის ჯანსაღი მომავლის კვლევის განვითარების ცეტრი ,,არს ვივენდი’’ – ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევის ამოცნობა და პრევენცია.