თამარ ტურავა

აკადემიური თერაპევტი

ფსიქოლოგი, სპეციალური განათლების პედაგოგი , სუპერვიზორი

განათლება 

2016-2018წწ.- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი განათლების ფსიქოლოგიასა და კვლევაში;

2012-2016წწ. – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრის აკადემიური სტატუსი ფსიქოლოგიაში;

მუშაობის გამოცდილება

2016-2018   –    #51-ე საჯარო სკოლის სპეციალური მასწავლებელი;

2018-დან დღემდე – #31-ე საჯარო სკოლის სპეციალური მასწავლებელი;

2018-დან დღემდე     –   მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრ გამმას აკადემიური თერაპევტი;

2021-დან დღემდე    –    მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინკლუზიური განათლების ხელშემწყობი პროგრამის ინდივიდუალური კონსულტანტი;

სხვა საქმიანობა

2017    –      შსს პოლიციის აკადემიის ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის სტაჟიორი;

2017-1018    –    საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ფსიქოლოგიის  (ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის) დეპარტამენტის სტაჟიორი;

2017   –   მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენინგი: „სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარების შესავალი კურსი“;

2018      –    მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი გამმას ტრენინგი: „ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო კურსი“;

2018      –       ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა ევროპის აკადემიის 30-ე  კონფერენციის საორგანიზაციო გუნდის ასისტენტი;

2018   –   მაკლეინის ასოციაციის ტრენინგ-კურსი ქცევის მართვაში;

2018    –   მაკლეინის ასოციაციის ტრენინგ-კურსი: “განვითარების დარღვევები და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება”;

2021     –   ჩეხეთის კარიტასის ონლაინ პროგრამა : „აუტიზმის სპექტრის აშლილობების ადრეული გამოვლენა, დიაგნოსტიკა და მართვა“;

2021     –   უფროსი სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული უნარების გამოცდა  –  სერტიფიცირებული უფროსი სპეციალური მასწავლებელი;

2022    –   საქართველოს კარიტასის ტრენინგი: „ მწვავე ქცევითი სირთულით გამოწვეული კრიზისული სიტუაციების მართვა“;

2023წ.- საერთაშორისო კონფერენცია EDA2023 ” Bridging the gap between research, policies and practice- Perspectives on Dyslexia”