ვერა აგლაძე

ხელოვნებით თერაპევტი

 ხელოვნებით თერაპევტი, ფილოსოფიურ დისციპლინათა სპეციალისტი

განათლება

2011-2012წწ.  საქართველოს ხელოვნებით თერაპიის კავშირი -კურსი ხელოვნებით თერაპიაში

1992-97წწ.  ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და სოციოლოგიის ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება

2016წ – დღემდე „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“, ხელოვნებით თერაპევტი;

2013-16წწ.  თბილისის თავისუფალი ვალდორფის სკოლა, ხელოვნებით  თერაპევტი;

2012-2013წწ.კერძო საბავშვო ბაღი, ხელოვნებით თერაპევტი;

2010წ. თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი – ხელოვნების მასწავლებელი;

2011-2012წწ. გაეროს განვითარების პროგრამის(UNDP)-ს საქველმოქმედო პროექტის(ხელოვნებით თერაპია ბავშვთა სახლებისათვის) მენეჯერი;

2010-11წწ. „პირველი ნაბიჯი“, საქართველო; ბენეფიციართა პასუხისმგებელ პირთა კოორდინატორი.