ელენე ყურაშვილი

ფსიქოლოგი, დამოუკიდებელი ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, დამოუკიდებელი ქცევითი თერაპევტი

 
განათლება 2011-2015წწ. –  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებების ფაკულტეტის ბაკალავრი

2021 – დღემდე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრანტი – სამაგისტრო პროგრამა: ფსიქიკური ჯანმრთელობა – ფსიქოტრავმატოლოგია.


მუშაობის გამოცდილება 2016წ. – დღემდე –  ქცევითი თერაპევტი, „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“;

2015 წლის  სექტემბერი – 2016 წლის თებერვალი – პრაქტიკანტი ქცევითი თერაპევტი, „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“

2019-2021 – მკვლევარი ინტერვიუერი – აუტიზმის სპექტრის აშლილობების პრევალენტობა, კლინიკური თავისებურებები და რისკ-ფაქტორები საქართველოში, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი FR-18-304.

2020 მაისი – დღემდე – მულტიდისციპლინური სადიაგნოსტიკო გუნდის წევრი, აუტიზმის სადიაგნოსტიკო დაკვირვების სქემა (ADOS-2) შემფასებელი – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი „გამმა“, თბილისი;

თებერვალი 2019- დღემდე – დამოუკიდებელი ქცევითი თერაპევტი – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი „გამმა“, თბილისი.

სხვა საქმიანობა

 

2015 – ქცევის გამოყენებითი ანალიზის ბაზისური კურსი – თეორია და პრაქტიკა, ნეიროგანვითარების ცენტრი, თბილისი.

2017 – ონლაინ ტრეინინგი – ქცევის მართვა – მაკ ჯორჯია

2018 – ონლაინ კურსები: აუტიზმზე ფოკუსირებული ინტერვენციების რესურსები და მოდულები (AFIRM):

 • ქცევის წინაპირობებზე დაფუძნებული ინტერვენციები
 • კოგნიტურ-ბიჰევიორული ინტერვენციები
 • დიფერენციული განმტკიცება
 • დისკრეტული ცვლადის ტრეინინგი
 • ჯანსაღი რუტინის ხელშეწყობა – ვარჯიში
 • ქცევის ჩაქრობა
 • ქცევის ფუნქციური ანალიზი
 • ფუნცქიური კომუნიკაციის ტრეინინგი
 • მოდელირება
 • ნატურალისტური/ბუნებრივი ინტერვენციები
 • მშობლით გაშუალებული ინტერვენციები
 • სურათების გაცვლით კომუნიკაციის სისტემა (PECS)
 • დახმარების სახეები
 • განმტკიცება
 • პასუხში ჩარევა და გადამისამართება
 • თვით-მენეჯმენტი

2018 – ქცევის ფუნქცნიური შეფასება, ინტერვენციის შერჩევის სტრატეგიები და ქცევის ცვლილების პროცედურები – BCBA მადონა ბონის ტრეინინგი, „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი“, თბილისი.

2019 – მოწვეული მომხსენებელი – საერთაშორისო კონფერენცია EACD2019, თბილისი, საქართველო – თემა: „ქცევის გამოყენებითი ანალიზი აუტიზმის მქონე ბავშვების უკეთესი ცხოვრებისთვის“.

2020 – აუტიზმის სადიაგნოსტიკო დაკვირვების სქემის (ADOS-2) გაძლიერებული, კვლევითი სანდოობის საფეხურის ტრეინინგი – კალიფორნიის უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული სერვისის, ტრეინინგის, ადვოკატირებისა და კვლევის ცენტრი აუტიზმისა და განვითარების დარღვევებისთვის (STAR Center), სან ფრანცისკო, კალიფორნია, აშშ.

2020 – ტრეინინგი კომუნიკაციის, ქცევისა და ფუნქციური უნარების შესაფასებელი კურიკულუმი – ცხოვრებისთვის აუცილებელი (EFL) – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტი

 ენები  ინგლისური, რუსული