ელენე გურგენიძე

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი ,სუპერვიზორი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი, სუპერვიზორი

განათლება
2008 – 2012 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება – ფსიქოლოგია, ბაკალავრი;
2013- 2015   – სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი;
2019-2021 – ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი, ქცევის გამოყენებითი ანალიზის სასერთიფიკატო პროგრამა;
მუშაობის
გამოცდილება
2015 წლიდან  დღემდე  ქცევითი თერაპევტი, სუპევიზორი, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი „გამმა“;

2021- საქართველოს კარიტასი- ქცევითი თერაპიის სუპერვიზორი რეგიონში;

2012-2015წ. – ნეიროგანვითარების ცენტრი, ქცევითი თერაპევტი;

სხვა საქმიანობა
2012 –ნეიროგანვითარების ცენტრი, -„ქცევის გამოყენებითი ანალიზი“;

2012   –   „ადამიანის უფლებათა ჰელსინკის ფონდი და „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში -თბილისი“, ტრენინგ-კურსი თემაზე: „ადრეულ ასაკში ბავშვის განვითარების ხელშეწყობა,როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვბის მიერ განათლების მიღების უფლების განხორციელების პირობა“ ;

2013 – ნეიროგანვითარების ცენტრი-სურათებით კომუნიკაციის სისტემა’;

2017 – რობერტ შრამი, „მოტივაცია და განმტკიცება“;

2017 – “ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის და საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია“, ტრენინგ კურსი თემაზე: „ტრენერთა ტრენინგი ბავშვთა ადრეულ ასაკში პოზიტიური  ქცევის მხარდაჭერის მეთოდები“;

2018 – AFIRM – Autism Focused Intervention Resources Modules (აუტიზმზე ორიენტრირებული ინტერვენციის რესურსები);

2018წ – ,,ქცევის გამოყენებითი ანალიზი’’, (8სთ) მადონა ბონნი, MS.ED, BCBA,LBA;

2018–დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების (პროფესიული მზადების) და უწყვეტი პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ აკრედიტირებული პროგრამა Nრს-C541- „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის შეფასებისა და მართვის პრინციპები“;

2019–EACD2019 საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, საქართველო;

2020 – EACD2020   საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, საქართველო;

2020- ბავშვთა ასაკის  შეზღუდულ შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია- აუტიზმის სპექტრის აშლილობების ადრეული გამოვლენა, დიაგნოსტიკა და მართვა ;

ენები ინგლისური, რუსული