ანა ტუხაშვილი

დენვერის თერაპევტი

განათლება

2018-2022 წწ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი – მეცნიერების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
ფსიქოლოგიაში

2022წ – დღემდე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი – კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტი

2022წ- დღემდე – მენტალური ჯანმრთელობის და ინტეგრირებული
ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემია – ფსიქოკონსულტირების პრაქტიკული კურსი

მუშაობის გამოცდილება

2023წ- დღემდე – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი “გამმა” – დენვერის თერაპევტი

2021წ- დღემდე – შპს “ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის
ცენტრი” – კლინიკური ფსიქოლოგიის პრაქტიკანტი