ანა სხულუხია

ქცევითი თერაპევტი

ქცევითი თერაპევტი

განათლება

2018 – დან დღემდე  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ფსიქოლოგია მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ( ბაკალავრის ხარისხი)

მუშაობის გამოცდილება

2021- დან დღემდე ქცევითი თერაპევტი- ,,მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი გამმა“;

2021-2022 -მაკ ჯორჯიას პროექტი ,,მესტუმრე’’-ს მოხალისე;

2021 – პრაქტიკანტი- ,, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი გამმა“;

2019 – საქართველოს სტუდენტურ პარლამენტში სტაჟიორი – საპატიო ბაკალავრის წოდებით.

სხვა საქმიანობა

2015 წ –  ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის ფინალისტი- პროექტი ,, VR-ის განვითარება და მისი დანერგვა სკოლებში“;

2021 წ. ,,ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო კურსი“ – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი;

31.07. – 01.08.2021 წ.    ,,აუტიზმის სპექტრის მქონე პირების განვითარების ხელშეწყობა და სწავლების ძირითადი პრინციპები“- ინკლუზიური განათლების ინსტიტუტი – Institute of inclusive education (IIE);

2021 წ. სექტემბერი – ,,განვითარების დარღვევები და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები“-MAC Georgia;

2021 წ. ,,ბავშვის განვითარების ფსიქოლოგია“- Helping Hand- დახმარების ხელი ;

2021 წ. ,,ბავშვობის ტრავმების გავლენა ზრდასრულობაში“- Steps to success- ნაბიჯები წარმატებისკენ;

26.09.2021 ,,ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ჯგუფის წევრებს შორის ეფექტური კომუნიკაცია და ფუნქცია მოვალეობები“- ინკლუზიური განათლების ინსტიტუტი- Institute of inclusive education (IIE);

03.10.2021 ,,სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის პედაგოგიური შეფასება“- ინკლუზიური განათლების ინსტიტუტი- Institute of inclusive education (IIE);

2021  წ. ოქტომბერი – ,,ქცევის მართვა“- MAC Georgia;

2021  წ. ოქტომბერი – ,,სენსორული ინტეგრაცია“- MAC Georgia;

10.10.2021  ,,თვითდამაზიანებელი ქცევების შემცირებაზე მიმართული მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მიდგომები“- Apr გამოყენებითი ფსიქოლოგიის და კვლევის ცენტრი;

13.10.2021 – ,,წერა-კითხვის უნარის ფლობა“- Steps to success- ნაბიჯები წარმატებისკენ;

28.10.2021 ,,კომპლექსების გამომწვევი საფუძვლები და მათი დაძლევის ორი გზა ზოგადი ფსიქოლოოგიის კურსიდან განმარტებები“- Steps to success- ნაბიჯები წარმატებისკენ;

31.10.2021 ,,თამაში და მისი მნიშვნელობა ბავშვის განვითარებაში“-ინკლუზიური განათლების ინსტიტუტი- Institute of inclusive education (IIE);

14.11.2021 ,,ელექტრონული პლატფორმების გამოყენება სასწავლო პროცესში“-ინკლუზიური განათლების ინსტიტუტი- Institute of inclusive education (IIE);

20-21 იანვარი 2022 წ  -,, გერიატრიული ზრუნვა და ფუნქციური დამოუკიდებლობა“- MAC Georgia (8სთ)

26.02.2022 ,,ერთ კვირიანი კური ფსიქოლოგიის მიმართულებით“ – ცოდნის მაძიებელნი/knowledge seekers

მარტი-აპრილი 2022წ. – AFIRM (Autism Focused Intervention Resources) (აუტიზმზე ორიენტრირებული ინტერვენციის რესურსები) Module

Modeling(2სთ)

Visual supports (2სთ)

Introduction to ASD (3სთ)

Reinforcement(3სთ)