#გავზარდოთაუტიზმისცნობადობა
ვაგრძელებთ ციკლს „აპრილი აუტიზმის თვეა“. ენისა და მეტყველების თერაპევტის განმარტებები აუტიზმის სპექტრის მქონე პირების კომუნიკაციის პრობლებებთან დაკავშირებით.
თქვენ გამოგზავნილ შეკითხვებს პასუხობს ელენე გულედანი, ჩვენი ცენტრის ენისა და მეტყველების თერაპევტი, ენისა და მეტყველების თერაპიის სამსახურის უფროსი.
https://youtu.be/Ynh7YJtaJu0