რა არის ხელოვნებით თერაპია და რა შემთხვევაში გამოიყენება აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთან?

#გავზარდოთაუტიზმისცნობადობა

ვაგრძელებთ ციკლს „აპრილი აუტიზმის თვეა“.
შეკითხვა: რა არის ხელოვნებით თერაპია და რა შემთხვევაში გამოიყენება აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთან?
შეკითხვებს პასუხობს ვერიკო აგლაძე, ჩვენი ცენტრის ხელოვნებით თერაპევტი.
https://www.youtube.com/watch?v=SqP7Ll-rNvs