ფიზიკური აქტივობისა და ფიზიკური თერაპიის მნიშვნელობა აუტიზმის სპექტრის მქონე პირებში

#გავზარდოთაუტიზმისცნობადობა
ვაგრძელებთ ციკლს „აპრილი აუტიზმის თვეა“.
თქვენ შეკითხვებს აუტიზმის სპექტრის მქონე პირებში ფიზიკური აქტივობისა და ფიზიკური თერაპიის მნიშვნელობის შესახებ პასუხობს ნანა ნაცაური, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის სპეციალისტი, ნეირორეაბილიტაციის მაგისტრი, ჩვენი ცენტრის ფიზიკური და სენსორული თერაპიის სამსახურის ხელმძღვანელი.

https://www.youtube.com/watch?v=lh-7iAZ1Gi0