როგორ დავეხმაროთ აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვს სკოლაში?

#გავზარდოთაუტიზმისცნობადობა ვაგრძელებთ ციკლს „აპრილი აუტიზმის თვეა“.

შეკითხვა: – როგორ დავეხმაროთ აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვს სკოლაში – რჩევები მშობლებისთვის და სკოლის როგორც საგნის, ასევე სპეციალური მასწავლებლებისთვის.

შეკითხვებს პასუხობს ნესტან კაპანაძე, ჩვენი ცენტრის აკადემიური თერაპიის ხელმძღვანელი.