რა არის „მაღალფუნქციური აუტიზმი“ და ასპერგერის სინდრომი?

#გავზარდოთაუტიზმისცნობადობა ვაგრძელებთ ციკლს „აპრილი აუტიზმის თვეა“.

შეკითხვა: რა არის „მაღალფუნქციური აუტიზმი“ და ასპერგერის სინდრომი? როგორ ვმართოთ არსებული განსხვავებული გამოწვევები? როდის და როგორ მივაწოდოთ ინფორმაცია საკუთარი დიაგნოზის შესახებ?

თქვენს შეკითხვებს უპასუხებს გვანცა ჩვამანია, ჩვენი ცენტრის ფსიქოლოგი, ფსიქოტრავმატოლოგიის მაგისტრი, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სამსახურის უფროსი, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტი.