რა არის „ადოსი“ (ADOS) და „ადიარი“ (ADI-R)?

ვაგრძელებთ ციკლს „აპრილი აუტიზმის თვეა“.

#გავზარდოთ აუტიზმისცნობადობა შეკითხვა: რა არის „ადოსი“ (ADOS) და „ადიარი“ (ADI-R)?

ამჯერად თქვენ კითხვებს უპასუხებს ჩვენი ცენტრის ფსიქოლოგი ელენე ყურაშვილი.