რატომ ამისამართებს ექიმი ბავშვს გენეტიკოსთან? რა საფრთხე შეიძლება გამოიწვიოს ე.წ. ტვინის მკვებავებმა?

#გავზარდოთაუტიზმისცნობადობა 🧩ვაგრძელებთ ციკლს „აპრილი აუტიზმის თვეა“. წლევანდელი აპრილის ბოლო ვიდეოპასუხებისთვის მოვიწვიეთ მედეა ზირაქაშვილი, ჩვენი ცენტრის ბავშვთა ფსიქიატრი და ნევროლოგი. შეკითხვები ასთი იყო: 1. რატომ ამისამართებს ექიმი ბავშვს გენეტიკოსთან? 2. რა საფრთხე შეიძლება გამოიწვიოს ე.წ. ტვინის მკვებავებმა აუტიზმის დროს?