ბავშვი და ეკრანიანი ელექტრომოწყობილობები – ავუკრძალოთ თუ ვაკონტროლოთ?

თემაზე გესაუბრებათ ჩვენი ცენტრის ბავშვთა ნევროლოგი და ფსიქიატრი მედეა ზირაქაშვილი.