ბავშვებთან მუშაობის მეთოდიკა აუტისტური სპექტრის აშლილობის დროს

საპატრიარქოს ტელევიზიის დილის ეთერში ჩვენი ცენტრის ფსიქოლოგი და ქცევითი თერაპიის სუპერვიზორი ელენე გურგენიძე საუბრობს აუტიზმის და ქცევითი თერაპიის შესახებ.