აუტიზმის მქონე ბავშვის ემოციებისა და რთული ქცევის მართვა

#გავზარდოთაუტიზმისცნობადობა

🧩ვაგრძელებთ ციკლს „აპრილი აუტიზმის თვეა“.

თქვენ კითხვებს აუტიზმის მქონე ბავშვის ემოციებისა და რთული ქცევის მართვის შესახებ პასუხობს მარიამ შავლიაშვილი, ჩვენი ცენტრის ქცევითი თერაპიის სუპერვიზორი, ფსიქოლოგი, ფსიქოტრავმის მაგისტრი.