ადმინისტრაცია

მაია გაბუნია

ცენტრის დირექტორი

ლანა ბურჯანაძე

თბილისის ფილიალის მენეჯერი

ქეთევან ბასილია

ბათუმის ფილიალის მენეჯერი