პერსონალი

გვანცა ვარდიშვილი

ქცევითი თერაპევტი

ნესტანი კაპანაძე

სპეციალური განათლების პედაგოგი

სპეციალური განათლების პედაგოგი

თამარ ტურავა

სპეციალური განათლების პედაგოგი

ნანა ნაცაური

ფიზიკური თერაპევტი

ბექა გორგაძე

სენსორული თერაპევტი

მერი გიუნაშვილი

ფიზიკური თერაპევტი

ანა შამათავა

ენისა და მეტყველების თერაპევტი

ელენე გულედანი

ენისა და მეტყველების თერაპევტი

ნატო ჯამასპიშვილი

კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპევტი

1 2 3 4 5