პერსონალი

მედეა ზირაქაშვილი

ბავშვთა ნევროლოგი/ფსიქიატრი აკადემიური დირექტორი

გვანცა ჩვამანია

ფსიქოლოგი / ქცევის ანალიტიკოსი კლინიკური დირექტორი

ელენე გურგენიძე

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი ,სუპერვიზორი

სალომე ნადარაია

ქცევითი თერაპევტი, სუპერვიზორი

მარიამ შავლიაშვილი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი, სუპერვიზორი

ელენე ყურაშვილი

ფსიქოლოგი, დამოუკიდებელი ქცევითი თერაპევტი

ია ლომინაშვილი

ფსიქოლოგი,დამოუკიდებელი ქცევითი თერაპევტი

ქეთი ჟღენტი

ფსიქოლოგი, დამოუკიდებელი ქცევითი თერაპევტი

ქცევითი თერაპევტი

ნანუკა კობიძე

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

1 2 3 4