შაქრო აბრამიშვილი

ფიზიკური თერაპევტი

ფიზიკური თერაპევტი

განათლება

2018წ- დღემდე – საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი) – სამაგისტრო პროგრამა;

2013-2018წწ.- საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი)- ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი

სამუშაო გამოცდილება

2016წ.-  დან დღემდე მენტალური  ჯანმრთელობის ცენტრი ,,ფიზიკური თერაპევტი’’

კურსები და ტრენინგები

2017წ. – ტრენინგი ,,ქცევის გამოყენებითი ანილიზი’’- “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”

2017წ. – ტრენინგი ,,კინესთეთიკა’’

2017წ. – სტაჯირება yinedesevgi education and rehabilitation center

2017წ. – ტრენინგი ,,კინეზო ტეიპირება’’

2013წ. -სამედიცინო მასაჟის სკოლა ,,ავანი’’(ჰიგიენური მასაჟი)

2013წ. –  სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სპორტული მედიცინისა და რეაბილიტაციის კლინიკური ცენტრი( მასაჟის შემსწავლელი კურსი)