ქეთი ჟღენტი

ქცევითი თერაპევტი

ქცევითი თერაპევტი, ფსიქოლოგი

განათლება 2013-2017 –  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწფო უნივერსიტეტი; ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგია
მუშაობის გამოცდილება 2015წ. სექტემბერი დღემდე – ქცევითი თერაპევტი “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”

2015წ. თებერვალი – სექტემბერი – ნეიროგანვითარების ცენტრი, ქცევითი თერაპევტი

სერტიფიკატები 2021წ. ივლისი – ვებინარი თემაზე “კვების ინტერვენცია პედიატრიაში” – გამოყენებითი ფსიქოლოგიისა და კვლევის ცენტრი;

მაისი-ივნისი-ივლისი 2018წ. – AFIRM (Autism Focused Intervention Resources) (აუტიზმზე ორიენტრირებული ინტერვენციის რესურსები) Module

 • Technology-aided instruction and intervention (2 სთ)
 • Differential Reinforcement (3 სთ)
 • Functional Behavior Assessment (2 სთ)
 • Picture Exchange Communication System (3 სთ)
 • Visual Supports (2 სთ)
 • Time delay (2 სთ)
 • Video modeling (2 სთ)
 • Task Analysis (2 სთ)
 • Structured Play Groups (2 სთ)
 • Social Skills Training (2 სთ)
 • Antecedent-based Intervention (2 სთ)
 • Discrete Trial Training (3 სთ)
 • Exercise (2 სთ)
 • Extinction (2 სთ)
 • Functional Communication Training (2 სთ)
 • Modeling (2 სთ)
 • Naturalistic Intervention (2 სთ)
 • Peer-Mediated Instruction and intervention (2 სთ)
 • Prompting (3 სთ)
 • Reinforcement (3 სთ)
 • Response Interruption and Redirection (2 სთ)
 • Scripting (2 სთ)
 • Self-management (2 სთ)
 • Social Narratives (2 სთ)
 • Parent Implemented Intervention (2 სთ)
 • Cognitive Behavioral Intervention (2 სთ)

2017წ. დისტანციური ტრენინგ-კურსი – “ქცევის მართვა”- მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის საქართველო;

2014წ. 3-8 თებერვალი – „ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო თეორიული კურსი“, ნეიროგანვითარების ცენტრი

2014წ. ’’სურათების გაცვლით კომუნიკაცია (პექსი)’’, ნეიროგანვითარების ცენტრი

 ენები ქართული, ინგლისური