ქეთი მურუსიძე

ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

განათლება

2013-2017წწ. –  თბილისის  სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება

2017 სექტემბერი – დღემდე – ქცევითი თერაპევტი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”

2016- 2017წწ. – პრაქტიკანტი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”

2015წ (ივლისი-სექტემბერი) – სტაჟირება „მწვანე სახლი“.

ტრენინგები

მაისი-ივნისი-ივლისი 2018წ. – AFIRM (Autism Focused Intervention Resources) (აუტიზმზე ორიენტრირებული ინტერვენციის რესურსები) Module

 • Differential Reinforcement (3 სთ)
 • Picture Exchange Communication System (3 სთ)
 • Time Delay (2 სთ)
 • Task Analysis (2 სთ)
 • Social Skills Training (2 სთ)
 • Antecedent-based Intervention (2 სთ)
 • Discrete Trial Training (3 სთ)
 • Exercise (2 სთ)
 • Extinction (2 სთ)
 • Functional Communication Training (2 სთ)
 • Modeling (2 სთ)
 • Naturalistic Intervention (2 სთ)
 • Prompting (3 სთ)
 • Reinforcement (3 სთ)
 • Self-management (2 სთ)
 • Social Narratives (2 სთ);

2017წ. დისტანციური ტრენინგ-კურსი – “ქცევის მართვა”- მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის საქართველო;

2016წ – გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის საბაზისო კურსი- ” მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”

2015წ-  კურსი თემაზე – ბავშვის ფსიქოლოგია- ფსიქოლოგიური ცენტრი “პრაქტიკული ფსიქოლოგია”

ენები
ინგლისური, რუსული,იაპონური