ნინო საკანელაშვილი

ენისა და მეტყველების თერაპევტი

ენისა და მეტყველების თერაპევტი

განათლება:

2012-2016წწ. – საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი/ სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი/ ფსიქოლოგიის ბაკალავრი.
2016წ.- სერტიფიკატი კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის საბაზისო სასწავლო 20 – საათიანი კურსის წარმატებით დასრულებისთვის;

სამუშაო გამოცდილება:
2017წ.- დღემდე – „მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის“ ენისა და მეტყველების თერაპევტი;

2016 – „პირველი ნაბიჯი საქართველოს“- დღის ცენტრის, ფსიქოლოგის პრაქტიკანტი.