ნანუკა კობიძე

ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

განათლება

2013-2017 წწ. – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  – ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის ბაკალავრი;

სამუშაო გამოცდილება

2018 წ. მარტი – დღემდე  ქცევითი თერაპევტი – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი;

ტრენინგები

2018წ. თებერვალი – გამოყენებითი  ქცევითი ანალიზის საბაზისო კურსი, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი.