ნანა ცერცვაძე

ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

განათლება 2012 – 2016წწ. – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი , ბაკალავრი
მუშაობის გამოცდილება 2015წ.-დან დღემდე – ქცევითი თერაპევტი “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”

2012-2015წწ. – ქცევითი თერაპევტი , “ნეიროგანვითარების ცენტრი”

ტრენინგები მაისი-ივნისი 2018წ. – AFIRM (Autism Focused Intervention Resources) (აუტიზმზე ორიენტრირებული ინტერვენციის რესურსები) Module

 • Technology-aided Instruction and Intervention
 • Differential Reinforcement (3 სთ)
 • Functional Behavior Assessment (2 სთ)
 • Picture Exchange Communication System
 • Parent Implemented Intervention (2 სთ)
 • Visual Supports (2 სთ)
 • Video Modeling (2 სთ)
 • Time Delay (2 სთ)
 • Task Analysis (2 სთ)
 • Structured Play Groups (2 სთ)
 • Social Skills Training (2 სთ)
 • Antecedent-based Intervention (2 სთ)
 • Discrete Trial Training (3 სთ)
 • Exercise (2 სთ)
 • Extinction (2 სთ)
 • Functional Communication Training (2 სთ)
 • Modeling (2 სთ)
 • Naturalistic Intervention (2 სთ)
 • Peer-Mediated Instruction and Intervention
 • Prompting (3 სთ)
 • Reinforcement (3 სთ)
 • Response Interruption and Redirection (2 სთ)
 • Scripting (2 სთ)
 • Self-management (2 სთ)
 • Social Narratives (2 სთ);

ივნისი, 2018წ. – მაკ ჯორჯია- დისტანციური ტრენინგ -კურსი “განვითარების დარღვევები და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები”

2017წ. დისტანციური ტრენინგ-კურსი – “ქცევის მართვა”- მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის საქართველო;

2013წ. – „ნეიროგანვითარების ცენტრი“, ტრენინგ-კურსი თემაზე: „სურათებით კომუნიკაციის სისტემა“ (PECS)

2012წ. – „ნეიროგანვითარების ცენტრი“, ტრენინგ-კურსი თემაზე: „ქცევის გამოყენებითი ანალიზი”, (ABA)

ენები ქართული, რუსული, ინგლისური