მარია ვართანიან

ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

 

განათლება 2016-2018წწ. – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრის ხარისხი;

2011-2015წწ. –  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწფო უნივერსიტეტი; ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება – ფსიქოლოგია;

 

მუშაობის გამოცდილება 2015წ. სექტემბერი დღემდე – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი, ქცევითი თერაპევტი

2015წ. თებერვალი – 2015, სექტემბერი – ნეიროგანვითარების ცენტრი, ქცევითი თერაპევტი

 

სერტიფიკატები 2017წ. დისტანციური ტრენინგ-კურსი – “ქცევის მართვა”- მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის საქართველო;

2014წ. 10-14 ივლისი, თბილისი – „დანაშაულის კრიმინოლოგიური ანალიზი“, პროფესიული განვითარების აკადემია

2014წ. 14-19 ივლისი – „ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო თეორიული კურსი“, ნეიროგანვითარების ცენტრი

 ენები: რუსული, ინგლისური