მარიამ ჯოხარიძე

ადრეული განვითარების სპეციალისტი

ადრეული განვითარების სპეციალისტი

განათლება

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი  – ჰუმანიტარულ- სოცალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრი . ფსიქოლოგია.

სამუშაო გამოცდილება

2018 – დღემდე: ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტი, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი.

ტრენინგები

2018წ: ,,დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის სასწავლო საკონსულტაციო ცენტრი ‘’  -,,ფსიქოდიაგნოსტიკა’’;

2018 წ: MAC  GEORGIA – ,, განვითარების დარღვევები და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები’’;

2018წ : “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”,  ტრენინგი ენისა და მეტყველების თერაპიაში “სამეტყველო ენის განვითარება, დარღვევები და თერაპიული მიდგომები” ;

2018წ: “საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია”, საბაზისო სატრენინგო კურსი ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის პრინციპებსა და განხორციელებაში;

2018წ: “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის საბაზისო კურსი.