მარიამ შავლიაშვილი

ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

განათლება 2016-2018წწ. – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრის ხარისხი;

2011-2015წწ. – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის ბაკალავრი

 

სამუშაო გამოცდილება 2015წ.- დან დღემდე – ქცევითი თერაპევტი, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი

2014 -2015წწ. – ქცევითი თერაპევრი ნეიროგანვითარების ცენტრი

სერტიფიკატები/ ტრენინგები 2021წ. 8 დეკემბერი – საერთაშორისო ქცევითი ანალიტიკოსის ხარისხი – “საერთაშორისო ქცევით ანალიტიკოსთა ორგანიზაცია”;

2021წ. ივლისი – ვებინარი თემაზე “კვების ინტერვენცია პედიატრიაში” – გამოყენებითი ფსიქოლოგიისა და კვლევის ცენტრი;

2021წ. მარტი – 4 საათიანი ონლაინ ტრენინგი თემაზე ,,ბავშვის ვერბალური უნარების შეფასება
და განმავითარებელი პროგრამების შედგენა” -გამოყენებითი ფსიქოლოგიისა და კვლევის ცენტრი

2018წ. მაისი – “შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის შეფასებისა და მართვის ძირითადი პრინციპები” – ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია;

2017წ. დისტანციური ტრენინგ-კურსი – “ქცევის მართვა”- მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის საქართველო;

2013წ. აგვისტო- ზაარბრიუკენი, გერმანია – “Europaicum”თემა: „გაყოფილი ქალაქები“
ივლისი,15-20, 2013, თბილისი, საქართველო – „საბაზისო თეორიული კურსი ქცევის გამოყენებით ანალიზში“, ნეიროგანვითარების ცენტრინოემბერი, 9-2014წ. – ზაარბრიუკენი, გერმანია – „Autumn-academie Unisaarland” თემა: „ევროპარლამენტი“

 

ენები ქართული, გერმანული, ინგლისური, რუსული