მარიამ ადამია

ენისა და მეტყველების თერაპევტი

ენისა და მეტყველების თერაპევტი

განათლება

2014წ. – დღემდე – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგია

2002- 2014წწ. – ქ. სენაკი მე-7 საჯაროსკოლა

პროფესიული გამოცდილება

2016წ. -დღემდე   ენისა და მეტყველების თერაპევტი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”

ტრენინგი

2016 წ. – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი – გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თეორიული საბაზისო კურსი.

2016 წ. – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი – კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის საბაზისო სასწავლო 20-საათიანი კურსი.

2010წ. – 2 ხარისხის დიპლომი – თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე – სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია ლიტერატურაში.

ენები: ინგლისური