მაია გაბუნია

ცენტრის დირექტორი

ბავშვთა ნევროლოგი, მედიცინის დოქტორი

განათლება 1976-1982წწ. – პედიატრი, ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიული ფაკულტეტი

2004წ.მედიცინის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია

 

მუშაობის გამოცდილება 1982-1987წწ. –  თბილისის ბავშვთა რესპუბლიკური საავადმყოფო, ექიმი-რეანიმატოლოგი;

1987-1989წწ. –  თბილისის სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრი, ექიმი-რეანიმატოლოგი;

1989-1998წწ. – თბილისის #2 ბავშვთა საავადმყოფოს ნერვული განყოფილება, ექიმი-ნევროლოგი;

1998-2007წწ. – თბილისის ბავშვთა ნევროლოგიისა   და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი, ექიმი-ნევროლოგი;

2007-2012წწ. – ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის პედიატრიული ნევროლოგიის პედაგოგი (ხელშეკრულებით)

2008–2012წწ. – ბავშვთა ნევროლოგი, ავერსის კლინიკა.

2001წ.-დღემდე – დ. ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, ნერვულ სნეულებათა კათედრა, ასისტენტ-პროფესორი.

2012–2015წწ. – ნეიროგანვითარების ცენტრის მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

2015წ. – დღემდე – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის დირექტორი.

 

სხვა საქმიანობა 2001წ. –  დღემდე – საქართველოს ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის წევრი, 2004-2015 – გენერალური მდივანი

2001წ. –  დღემდე – საქართველოს ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის მიერ მომზადებული 12 უსგ პროგრამის ლექტორი;

2006წ. –  დღემდე – ევროპის ბავშვთა უნარშეზღუდულობის აკადემიის (EACD) წევრი

2015წ.- დღემდე – ევროპის ბავშვთა უნარშეზღუდულობის აკადემიის (EACD) ეროვნული კოორდინატორი

2009-2015წწ. – ევროპის პედიატრ-ნევროლოგთა საზოგადოების (EPNS) წევრი

2008-2009წწ.– მკვლევარი, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროექტში: “აუტისტური სპექტრის აშლილობები საქართველოში: დიაგნოსტიკის და ეპიდემიოლოგიის საკითხები”, გრანტი # GNSF/ST07/6-229

2009-2010წწ. – პროექტის “აუტისტური სპექტრის აშლილობების დიაგნოსტიკა და სკრინინგი საქართველოში” მენეჯერი, ფონდი ღია საზოგადოება “საქართველო”

2011-2012წწ. – პროექტის “კოალიცია აუტიზმისთვის” მენეჯერი, USAID EWMI G-PAC-ის გრანტი 604 11 211 3016 20;

2012-2014წწ. – პროექტის დირექტორი “კოალიცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის”,USAID EWMI G-PAC-ის გრანტი 805 12 210 3016 20;

2012-2014წწ. – პროექტის დირექტორი “ადრეული განვითარების პროექტი – საქართველო”, ლონდონის ფონდ ღია საზოგადოების გრანტი Med/21/12-18831;

2013-2016წწ. – პროექტის დირექტორი “ბავშვის განვითარების სკრინინგული ტესტების ადაპტირება”, ლონდონის ფონდ ღია საზოგადოების გრანტი 19629;

2015წ.-დან – ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა აკადემიის თავმჯდომარე;

2015-16 წწ. – საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიციის თავმჯდომარე;

2015-2016წწ. – პროექტის დირექტორი “ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის სერვისისა და სისტემის განვითარება საქართველოში”, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს გრანტი Med/28/15 – 20172;

2016წ. – ახალგაზრდა მეცნიერთა სეზონური სკოლის „ნეიროგანვითარებითი დარღვევები – მტკიცებულებები და შესაძლებლობები“ სამეცნიერო ხელმძღვანელი, რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი SS16_B_006;

15 შრომისა და 2 მონოგრაფიის ავტორი და თანაავტორი.