მაგდა გიორგაძე

ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

განათლება

2017 წ.-დან დღემდე – ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – კლინიკური ფსიქოლოგია – სამაგისტრო პროგრამა;

2013-2017წწ.  – ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – სოცოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის სპეციალობა- ბაკალავრის ხარისხი;

2001-2013წწ. – ქ.ბათუმის №8 საჯარო სკოლა.

სამუშაო გამოცდილება

2018წ. თებერვალი- დღემდე – ქცევითი თერაპევტი – “მენტალური ჯამრთელობის ცენტრი” , ბათუმის ფილიალი.

ტრენინგები

2017 წელი – „ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო კურსი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”;

2016წ წელი –  „პირველკურსელთა ადაპტაციის ტექნიკები“, „ადაპტაციის პრობლემის მქონე სტუდენტების მხარდამჭერთა ჯგუფის ტრენინგი“- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსტეტი;

 

2015 წელი – დანაშაულის პრევენციის ცენტრისა და იუსტიციის სახლის ერთობლივი პროგრამა „მოხალისე“;

2015 წელი – საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოების მიერ განხორციელებულ პროექტში-“ფსიქიკური ჯანმრთელობა,მასობრივი ტრავმა და მიგრანტთა პრობლემები.

ენები

ინგლისური, რუსული