ლუკა გაფრინდაშვილი

ქცევითი თერაპევტი

ქცევითი თერაპევტი,ფსიქოლოგი

განათლება

2014-2018წწ. – ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი – ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ფსიქოლოგიაში;

სამუშაო გამოცდილება

2019წ სექტემბერი – დღემდე – ქცევითი თერაპევტი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი” ბათუმის ფილიალი ;

2019 – ფსიქოსოციალური ცენტრი – კლუბი სინერგია – ფსიქოლოგი;

2019 – სამედიცინო კორპორაცია ევექსი- პრაქტიკანტი, ქცევითი თერაპევტი;

2018 – წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო მომსახურების ცენტრი – GCRT- პრაქტიკანტი ფსიქოლოგი;

2018 – იდენტობა იუსი- ფსიქოლოგი;

2015 – გლდანის ფსიქიატრიული ცენტრი- პრაქტიკანტი ფსიქოლოგი ;

 ტრენინგები

2019  –  ქცევის გამოყენებითი ანალიზი საბაზისო კურსი- მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი;
2019 – მოტივაციური ინტერვიუირების ტექნიკები – გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში;
2019  –  არტ თერაპიის შესავალი – გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში;
2018 – კონფლიქტის და ბრაზის მართვის ტრენინგი – გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში ;
2018 – ფუნქციური შეფასების სპეციალისტის ტრენინგი;

 ენები: ინგლისური, რუსული.