ლანა აბაშიძე

ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

განათლება

2013-2017წწ.  – ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – სოცოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის სპეციალობა- ბაკალავრის ხარისხი;

2001-2013წწ. – ქ.ბათუმის №2 საჯარო სკოლა.

სამუშაო გამოცდილება

2018წ. თებერვალი- დღემდე – ქცევითი თერაპევტი – “მენტალური ჯამრთელობის ცენტრი” , ბათუმის ფილიალი.

ტრენინგები

2017 წელი – „ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო კურსი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”;

ენები

ინგლისური, რუსული