ია ლომინაშვილი

ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

 განათლება
2011 – 2013წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, განათლების ფსიქოლოგიისა და კვლევის სამაგისტრო პროგრამა.
2007 – 2011წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება – ფსიქოლოგია, ბაკალავრი.
სამუშაო გამოცდილება
2018წ დან- დღემდე ქცევითი თერაპევტი – “მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”
2014-2018წწ. სსიპ ქ. თბილისის მე-200 საჯარო სკოლა, ფსიქოლოგი.
2014წელი სსიპ. ქ. თბილისის მე-200 საჯარო სკოლა, სპეციალური პედაგოგი.
2012-2015წწ. ASCN, პროექტი – „ინტერკულტურული სენსიტიურობა ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელ სტუდენტებს შორის“, უმცროსი მკვლევარი
2011-2012წწ. მარკეტინგული კვლევითი კომპანია შ.პ.ს.  SONAR, საველე კვლევის კოორდინატორის ასისტენტი.
2011წელი USAID Georgia, პროექტი – „ჯანსაღი ცხოვრების წესი და უსაფრთხო ქცევა“, ინტერნი.
ტრენინგი
2017წელი გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის საბაზისო კურსი- ” მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი”
2017/წელი „პირველი ნაბიჯი, საქართველო“ – „კრიზისული სიტუაციების მართვა“
2015წელი „მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის“„სენსორული ინტეგრაციის თეორია“
2015წელი „გადავარჩინოთ ბავშვები“ (Save the children) –  „პირველი ფსიქოლოგიური დახმარება“
2012წელი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი(TPDC) – „სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარების შესავალი კურსი“
ენები ქართული, ინგლისური, რუსული.