თიკო ანთიძე

ენისა და მეტყველების თერაპევტი

განათლება 2009წ – 2013წ. –  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი, გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ბაკალვრი

1997წ. – 2009წ. 53-ესაჯარო სკოლა

სამუშაო გამოცდილება 2016წ – ახალგაზრდა მეცნიერთა სეზონური სკოლა – „ნეიროგანვითარებითი დარღვევები – მტკიცებულებები და შესაძლებლობები – ორგანიზატორი (ბათუმი, საქართველო)

2015წ.  –   დღემდე – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი.

2014-2015წწ. – ნეიროგანვითარების ცენტრი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი.

2013წ. –  „პირველი ნაბიჯი საქართველო“  მოხალისე ფსიქოლოგის ასისტენტი.

ტრენინგები 2016 წ. ნოემბერი –  ენის და მეტყველების თერაპიის პრაქტიკა  პორტუგალია, ლოუსა “ARCIL”.

2016 – ბავშვთა ადრეული ინტერვენცია შეზღუდულ შესაძლებლობათა პრევენციისთვის II საერთაშორისო კონფერენცია

2015წ. – ვაშინგტონის უნივერსიტეტის გლობალური მენტალური ჯანმრთელობის დეპარტამენტი, „Autism Online Course for Leaders in Georgia” – Cecilia Breinbauer, MD, MPH.

2015 – მე-5 ახალგაზრდა ფსიქიატრთა ქსელის შეხვედრა-თემით “ Between Past and Future” მონაწილე. საბერძნეთი. პორტო- ჰელი

2014 – 2015 წლები    4 სემინარი და ვორკშოპი  Perkins International   – working with Blind, Deaf-Blind and MDVI children.

2014 წელი  – საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია – კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის სამეტაპიანი კურსი.
ტრენერები :Joao Canossa Dias, Izabel Maria Amaral

2014წ. „ნეიროგანვითარების ცენტრი“, ტრენინგის კურსი თემაზე: „სურათებით კომუნიკაციის სისტემა (PECS)“.

2013 წელი – ილიას უნივერსიტეტის ინკლუზიური განათლების საზაფხულო სკოლა –  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევის შეფასების სტრატეგიები.

2013 წელი – პირველი ნაბიჯი საქართველო – შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან და ახალგაზრდებთან მუშაობისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები.

2012 წელი – სოციალური თერაპიის სახლი – ადამიანის ხასიათობრივი თვისებები (4 ძირითადი ტემპერამენტი) მათი სოციუმში გამოვლინება და თერაპიული მნიშვნელობა.

2012 წელი – სოციალური თერაპიის სახლი – ხატვით-თერაპიული კურსი თემაზე : გონებრივი შეფერხების ფორმები და მათთან თერაპიული მიმართება.

2011 წელი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი პიროვნული კომუკაციური რესურსების ცენტრი- საზაფხულო ფსიქოლოგიური სკოლა კომუნიკაციის ხელოვნება-თერაპიულ დისკურსში.

2012 წ. სექტემბერი / 2013 წ. ოქტომბერი –  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო პიკნიკი – ორგანიზებაში მონაწილეობა
ენები ინგლისური,რუსული.