თამთა ამაღლობელი

ქცევითი თერაპევტი

ფსიქოლოგი, ქცევითი თერაპევტი

 განათლება

 

 

 

 


სამუშაო გამოცდილება

2016 წ.-დან დღემდე -ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრი.

2011 –2015წწ.-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება-ფსიქოლოგია

2016წ. სექტემბერი  დღემდე- “მენტალური ჯანმრთელობის  ცენტრი”, ბათუმი- ქცევითი თერაპევტი

სერთიფიკატები


ენები

2019წ. 9-10 ნოემბერი – ტრენინგი “ენისა და დასწავლის ბაზისური უნარების შეფასება აუტიზმის სპექტრისა და განვითარების სხვა დარღვევების მქონე ბავშვებში” – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2017წ. დისტანციური ტრენინგ-კურსი – “ქცევის მართვა”- მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის საქართველო;

2015წ. ,,ქცევის გამოყენებითი ანალიზის თეორიული კურსი“, “ნეიროგანვითარების ცენტრი”, თბილისი

ქართული, ინგლისური