თამარ ტურავა

სპეციალური განათლების პედაგოგი

ფსიქოლოგი, სპეციალური განათლების პედაგოგი

განათლება 

2016-2018წწ.- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი განათლების ფსიქოლოგიასა და კვლევაში;

2012-2016წწ. – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრის აკადემიური სტატუსი ფსიქოლოგიაში;

სამუშაო გამოცდილება

2018წ. მარტი – დღემდე – სპეციალური განათლების პედაგოგი – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი;

2017წ.მარტი – დღემდე – სპეციალური პედაგოგი – სსიპ გალაკტიონ ტაბიძის სახეოლობის #51 საჯარო სკოლა;

2017-2018წწ.- სტაჟიორი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

2017წ. მარტი- 2017წ. ივლისი – სტაჟიორი, შსს პოლიციის აკადემია;

2016წ. სექტემბერი – 2017წ. მარტი – აღმზრდელი, საბავშვო ბაღი “კიდს მოლი”;

ტრენინგები და სერტიფიკატები

2018წ. მაისი – ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა ევროპის აკადემიის 30-ე  კონფერენციის საორგანიზაციო გუნდის ასისტენტი;

2018წ. თებერვალი – ქცევის გამოყენებითი ანალიზის საბაზისო კურსი – მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი;

2018წ. თებერვალი – მაკლეინის ასოციაცია –

  • ონლაინ ტრენინგ-კურსი ქცევის მართვაში;
  • განვითარების დარღვევები და სპეციალური საგანმამათლებლო საჭიროება;

2017წ. აპრილი – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ;